Welcome to Empower kids with Interactive Digital Library   Click to listen highlighted text! Welcome to Empower kids with Interactive Digital Library Powered By GSpeech

Accessibility Tools

Image

Despre

“Empowering Kids with Interactive Digital Library”este un proiect inovativ care se axează pe integrarea alfabetizării, cititului, gândirii analitice și competențelor creative la nivelul educației școlare pe o platforma digitală multi-lingvă pentru învățare la distanță utilizând efectul de transfer între aceste competențe pe lângă elementele artistice și culturale.

Proiectul este coordonat de Universitatea din Malaga în parteneriat cu Universitatea din Creta, Universitatea Pedagogică de Stat din Tashkent, Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" și școala "Dimitar Vlahov"din Macedonia de Nord. Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • înzestrarea sistemelor de formare în domeniul educației pentru a face față provocărilor provocate de recenta trecere bruscă la învățământul online și la distanță prin crearea de resurse educationale digitale gratuite sub licență creative commons
  • consolidarea cooperării strategice/ structurale între instituțiile de învățământ din Uniunea Europeană, furnizorii de tehnologie digitală și experți în tehnologii educaționale pentru a elabora resurse/instrumente digitale de înaltă calitate
  • sprijinirea profesorilor să dezvolte competențe digitale și garantarea naturii incluzive a oportunităților de învățare
  • permiterea elevilor să dobândescă competențe de citire și creative prin conținut digital inovativ -profitând de covergența tot mai mare a comunicarii media și a rolurilor instituționale pentru a crea și disemina conținut digital
  • adaptarea la schimbările digitale din educație la nivel de organizație
  • menținerea parteneriatelor eficiente pentru cooperare în elaborarea soluțiilor personalizate și adaptate la realitățile și provocările locale.
GRUP ȚINTĂ
Proiectul vizează participarea a mai mult de 500 de profesori, 5000 de elevi din învățământul primar și gimnazial la activități care promovează utilizarea resurselor digitale pentru a contribui la creșterea nivelului de alfabetizare, de competențe de citire, gândire critică și creativă ale tinerilor. Pe termen lung, ne adresăm tuturor profesorilor, părinților, elevilor din învățământul primar și gimnazial precum și departamentelor de limbă și literaturi ale universităților, facultăților de educație, cercetătorilor și factorilor de decizie politică, și tuturor părților interesate asociate.
 
ACTIVITĂȚI
Vor fi trei întâlniri Transnaționale de proiect (TPMs), reuniunea de lansare, o reuniune intermediară pentru evaluare și corecție și reuniunea finală pentru pregătirea raportului, finalizarea produselor, diseminare și sustenabilitatea proiectului. Trei participanți din fiecare instituție parteneră vor participa la fiecare întâlnire. Proiectul implică o sesiune de instruire pe termen scurt( LTT) pentru a crea un șablon personalizat pentru elaborarea poveștilor digitale vizând elevi cu vârsta cuprinsă intre 10 și 15 ani. Mobilitatea, "Digital Story Writing Workshop", va fi organizata de UOC. Evenimentul va avea loc pe durata a cinci zile în septembrie 2021 cu un număr de 30 de participanți. Acesta va acoperi activități de formare despre pașii fundamentali pentru procesul de creare a poveștilor digitale.
 
PRODUSE INTELECTUALE
Proiectul “Empowering Kids with Interactive Digital Library” are ca scop crearea a două produse intelectuale care vor conduce la atingerea obiectivelor proiectului. Cărțile cu povești digitale sunt îmbogățite cu activități- suport pentru întelegerea textului citit ( pre/while/post reading) în 6 limbi și o bibliotecă digitală pe o platforma web unde se vor regăsi aproximativ 600 de povești digitale în limbi diferite și alte materiale. S-a planificat ca aceste produse intelectuale să ajungă la 260 de persoane din medii educaționale prin două evenimente de multiplicare, care vor fi ținute la invel internațional în Uzbekistan și Spania.
 
IMPACT
Proiectul va adapta schimbările fundamentale din conceptele educației tradiționale în concordanță cu cerințele erei digitale, va contribui la rezolvarea multor neajunsuri ale sistemelor educaționale pe parcursul acestei perioade excepționale pe care o traversăm și va face transformări esențiale la nivel local, național și internațional. Este așteptat ca grupul-țintă de elevi să dezvolte competențe de alfabetizare, înțelegere a textului citit, gândire analitică și abilități creative prin literatură din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții. Se preconizează ca grupul ținta de profesori să folosescă biblioteca digitală, având un conținut de înaltă calitate, accesibilă de oricunde și oricând fără costuri și care poate fi înclusă în curricula școlară la nivel educațional. Participanții îsi vor dezvolta abilitățile de scriere de povești digitale pentru un grup-țintă de cititori, care este un rezultat-cheie transferabil în alte proiecte la nivel național sau internațional. Pe termen lung, preconizăm ca mai mulți academicieni, cercetători, autori de curriculum școlar și responsabili politici vor fi interesați de înființarea bibliotecilor digitale sau de transformarea bibliotecilor existente într-un format digital adăugând idei inovative în folosul societății. Până la finalul proiectului, 30 de participanți vor fi fost implicați în evenimente LTT, iar 260 de participanți în evenimente de multiplicare. Mai mult de 500 de profesori și 5000 de elevi vor fi beneficiat de activitățile proiectului. Ne așteptăm sa ajungem la 10.000 de beneficiari din factorii interesați.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech