Welcome to Empower kids with Interactive Digital Library   Click to listen highlighted text! Welcome to Empower kids with Interactive Digital Library Powered By GSpeech

Accessibility Tools

Image

За

Зајакнување на знаењата на децата со содржини од интерактивна дигитална библиотека е иновативен проект кој се фокусира на интегрирање на писменоста, читањето, аналитичкото размислување и креативните вештини на ниво на училишно образование на повеќе јазична дигитална платформа за учење на далечина користејќи ефекти на пренос помеѓу овие компетенции. Проектот е координиран од Универзитетот во Малага во рамките на партнерството со Универзитетот на Крит, Државниот педагошки универзитет Ташкент, IV колеџ од Романија и училиштето за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов,,- С. Македонија.

Главните цели на проектот се:

  • дополнување и збогатување на системите за образование и обука со цел да се соочат со предизвиците претставени со неодамнешното ненадејно преминување кон онлајн и учење на далечина преку создавање бесплатни дигитално-образовни ресурси со лиценца за Creative Commons,
  • зајакнување на стратешката/структурирана соработка меѓу образовните институции на ЕУ и давателите на дигитална технологија и експертите во образовните технологии за развој на висококвалитетни дигитални ресурси/алатки,
  • поддршка на наставниците да развијат дигитални компетенции и заштита на инклузивната средина за учење,
  • овозможување на учениците да стекнат читачки и креативни вештини преку иновативни дигитални содржини,
  • искористување на зголемената конвергенција на комуникациските медиуми и институционалните улоги за создавање и ширење на дигитална содржина,
  • прилагодување на дигиталните промени во образованието на организациско ниво,
  • одржување ефективни партнерства за соработка во развивање на прилагодени решенија прилагодени на локалните предизвици и реалности.

ЦЕЛНА ГРУПА

Проектот има за цел вклучување на повеќе од 500 наставници, 5000 ученици на ниво на основно и средно училиште во иновативни активности кои промовираат употреба на дигитални ресурси за зголемување на писменоста на младите ученици, читањето, аналитичкото размислување и креативните вештини. На долг рок, се таргетираат сите наставници, родители, ученици на ниво на основно и средно училиште, како и одделите за јазик и литература на универзитетите, образовните факултети, истражувачите и креаторите на политиките и сите поврзани чинители.

АКТИВНОСТИ

Во рамите на проектот ќе се реализираат три транснационални проектни состаноци (TPMs), Почетен состанок, среднорочен состанок за евалуација и корекции и финален состанок за подготовка на извештајот, финализирање на резултатите, дисеминација и одржливост на проектот. Во секој TPM ќе учествуваат по двајца учесници од секоја партнер институција. Проектот вклучува еден краткорочен настан за обука на заеднички персонал (ЛТТ) за заедничка работа за воспоставување на прилагодена рамка за создавање дигитални приказни наменети за ученици на возраст меѓу 10-15 години.

Мобилноста „Работилница за пишување дигитални приказни“ ќе ја организира Универзитетот во Крит. Настанот ќе се одржи во декември 2021 година со учество на 30 учесници. Ќе опфати обука и активности за основните чекори на процесот на создавање дигитална приказна.

РЕЗУЛТАТИ

Проектот „Зајакнување на децата со интерактивна дигитална библиотека““ има за цел да создаде два интелектуални аутпути кои нè водат кон постигнување на проектните цели. Дигиталните книги со приказни се збогатени со интерактивни активности пред/ по читање поддржани од 6 јазици и веб-платформа на дигитална библиотека каде има приближно 100 дигитални книги со приказни на различни јазици и други материјални материјали.

Планирано е да се опфатат 260 луѓе од образовните средини со два мултипликативни настани, кои ќе се одржат на меѓународно ниво во Узбекистан и Шпанија.

ВЛИЈАНИЕ

Проектот ќе ги прилагоди фундаменталните промени во традиционалните образовни концепти според барањата на оваа дигитална ера, ќе придонесе за решавање на многу текови и недостатоци на образовните системи во извонредното време низ кое поминуваме и прават суштинска трансформација на локално, национално и меѓународно ниво. Од целната група студенти се очекува да развијат писменост, читање, аналитичко размислување и креативни вештини преку литература од перспектива на доживотно учење. Се очекува целната група на наставници да ја користи дигиталната библиотека, богата со висококвалитетни содржини, достапна од секаде и во секое време бесплатно и практично да биде вградена во образовните програми на ниво на образование. Учесниците ќе ги развијат своите вештини за пишување дигитални приказни за целната група читатели, што е преносливо клучно влијание за понатамошни проекти на организациско, национално или меѓународно ниво. На долг рок, очекуваме повеќе академици, истражувачи, развивачи на наставни програми и креатори на политики да бидат заинтересирани за основање интерактивни дигитални библиотеки или трансформирање на постоечките библиотеки во дигитален формат со додавање на иновативни идеи за употреба во општеството. До крајот на проектот, 30 учесници ќе бидат вклучени во LTT настани, 260 учесници во мултипликативни настани. Повеќе од 500 наставници и 5000 ученици ќе ги добијат придобивките од проектните активности. Очекуваме да достигнеме околу 10000 корисници од засегнатите страни. 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech